Home Australian Labradoodle Brabant Onze meiden Onze jongens Pup info Planning nestjes Gallerij Voor fokkers Gastgezin Onze toy poodles Contact Privacy
Nederlands

Ons privacybeleid

Ons privacybeleid

Australian Labradoodles zijn unieke honden. Bij Australian Labradoodle Brabant fokken we met veel plezier af en toe een nestje Australian Labradoodles in huiselijke kring. Verantwoord fokken staat hoog in ons vaandel. Daarom voldoen al onze fokhonden aan alle gezondheidseisen om zo gezond mogelijke pups te krijgen.

Bij Australian Labradoodle Brabant willen we iedereen die bij ons aangeeft serieuze belangstelling voor dit prachtige hondenras te hebben, graag adviseren over de aanschaf, verzorging en begeleiding van een hond. Omdat we van alle honden uit onze nestjes de geschiedenis van de ouders en hun herkomst kennen, willen we ook de nakomelingen blijven volgen om op basis van ontwikkelingen, jou als eigenaar goed te kunnen voorzien van relevante informatie als dat nodig is.

De informatie waarover we beschikken, is voor ons waardevol en moet daarom beschermd worden. Net als jouw persoonsgegevens. Om de gegevens van de afstammelingen uit onze nestjes zo compleet mogelijk te kunnen bijhouden, hebben we in sommige gevallen ook jouw gegevens nodig. We verzamelen en gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om je hoogte te houden over onze aankomende nestjes en je hierover verder te kunnen informeren. Natuurlijk begrijpen we daarbij dat je privacy van grote waarde is. Wij vinden het belangrijk dat je weet welke gegevens we gebruiken, met welk doel, hoe lang en met wie we de gegevens delen.

Om hier meer duidelijkheid over te bieden hebben we dit privacy beleid opgesteld.

Welke gegevens verzamelen we?

Als je onze website bezoekt of aanvullende informatie opvraagt via de website, per mail of telefonisch, dan verzamelen we je gegevens. Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van een aantal dingen. Als je alleen informatie vraagt, leggen we minder vast dan op het moment dat je ook daadwerkelijk besluit om je in te schrijven omdat je belangstelling hebt voor een pup uit één van onze nestjes. Niet alle gegevens die we verzamelen zijn persoonlijke gegevens. Zo is een bezoek aan onze website anoniem. Er zijn twee categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken:

Met welk doel verzamelen we de gegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarom we gegevens van je nodig hebben. We zullen nooit onnodig gegevens van je verzamelen en/of bewaren. Zodra de gegevens geen doel meer hebben, zullen deze door ons worden verwijderd. De verschillende doeleinden van de door ons verzamelde data zijn te verdelen in de volgende categorieën:

  1. Verstrekken van informatie over Australian Labradoodle Brabant, onze werkwijze en over de Australian Labradoodle in het algemeen

Indien je algemene informatie bij ons opvraagt, over zaken die niet op de website zijn te vinden, dan hebben we daarvoor je e-mailadres en je naam nodig. Je naam en e-mailadres zijn nodig om te zorgen dat je persoonlijke informatie per email kunt ontvangen. Als je persoonlijke informatie wenst te ontvangen bij een nadere kennismaking via de telefoon of bij een kennismakingsgesprek dan hebben we aanvullende gegevens nodig. We vragen dan ook je telefoon nummer en je adres. Je telefoonnummer om je snel op de hoogte te kunnen stellen als een afspraak veranderd en je adres gegevens zodat we rekening kunnen houden met afstand en bijvoorbeeld reistijd bij een persoonlijke ontmoeting.

  1. Gegevens die we vragen bij een inschrijving voor de pup “wachtlijst”

Als je je n.a.v. een persoonlijk gesprek inschrijft op de wachtlijst, dan zijn er meer gegevens van je nodig. Aanschaffen van een hond doe je natuurlijk niet zo maar. De zorg voor een hond brengt verantwoordelijkheden met zich mee en we hebben daarom gegevens van je nodig om er voor te zorgen dat elke pup goed terecht komt zodat de toekomstige baasjes en de hond de best mogelijke match zijn. Om je kunnen inschrijven hebben we daarom de volgende verplichte invulvelden op ons digitale inschrijfformulier gezet: Voornaam , achternaam, straatnaam + huisnummer, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om contact met je te kunnen leggen maar verder ook als basis om voor je pup een aantal zaken te kunnen regelen die nodig zijn voor een gezond leven voor je toekomstige pup zoals een dierenpaspoort waarin de inentingen worden vermeld en de te naamstelling voor een ID chip voor je pup.

Naast contactgegevens vragen we ook om de geboortedatum van de aanvrager en een beknopte beschrijving van de gezinssituatie waar de pup geplaatst wordt. Deze gegevens hebben we nodig omdat we de pups matchen aan de hand van karakter eigenschappen passend bij uw situatie. Bij het inschrijven gaat u akkoord met het feit dat dit onze normale werkwijze is. Overigens wordt deze informatie ook mondeling gegeven bij de verwijzing naar het digitale inschrijfformulier.

  1. Marketing (nieuwsbrief, updates etc.)

Op dit moment sturen we geen standaard mailing in de vorm van nieuwsbrieven en andere updates. Wel melden we nieuws en interessante wetenswaardigheden via onze website en ook via Facebook. Voor de toekomstige eigenaren van de pups uit een nestje waarvoor ze staan ingeschreven maken we over het algemeen een besloten groep aan via Facebook. Hiervoor wordt je uitgenodigd en heb je de vrijheid om hier niet aan deel te nemen. Op het moment dat je hiermee wel akkoord gaat, deel je de ervaringen van het nestje met de andere toekomstige eigenaren van een pup uit dit nestje.

  1. Foto’s en in sommige gevallen videofragmenten

Bij sommige ontmoetingen met onze klanten maken wij foto’s van de pups en hun baasjes. Deze delen we in de meeste gevallen op Facebook en of via onze website. Het komt ook voor dat hierbij andere aanwezigen worden gefotografeerd. Overigens maken ook andere aanwezigen vaak foto’s om te delen op Facebook. Vanuit Australian Labradoodle Brabant kunnen we daarmee rekening houden. We kunnen niet verhinderen dat andere aanwezigen, bijvoorbeeld een “puppy party”, foto’s op de social-media plaatsen.

Op basis van welke gronden verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken je gegevens op basis van één van de volgende redenen:

Waar worden je gegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en om te voldoen aan fiscale en wettelijke bewaarverplichtingen. Wij gebruiken een Cloud omgeving van Google om je gegevens te verwerken. Daarnaast hebben we een interne server waar een aantal gegevens worden bewaard en een externe server bij een hosting provider voor onze website in Europa. Hiermee hebben we een verwerkersovereenkomst.

Met welke externe partijen delen we je gegevens?

Zoals eerder aangegeven moeten we gegevens delen met een aantal externen om er voor te zorgen dat de pup kan opgroeien tot een gezonde hond die een lange tijd in goede gezondheid deel kan uitmaken van het nieuwe gezin.

Zo worden contactgegevens gedeeld die nodig zijn voor de overdracht van de hond en voor de registratie van het “paspoort voor gezelschapsdieren” zie ook http://ndg.nl en voor het koppelen van de ID- Chip (transponder) aan jouw adres. Zie hiervoor ook: http://ndg.nl/ndg. Wij delen hierbij alleen de strikt noodzakelijke gegevens en dit geeft de externe partij niet de grondslag om je gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Zij mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de dienst of leveren van een product.Wij zullen je gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Hoe gaan we om met de beveiliging?

Er zeker van zijn dat je persoonsgegevens beveiligd zijn, is heel belangrijk voor ons. Wij nemen alle mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht het toch voorkomen dat wij bekend zijn met een datalek, dan zullen wij zowel jou als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen.

Je gegevens aanpassen of verwijderen?

Mocht je geïnteresseerd zijn in welke gegevens wij van je hebben, dan kun je dat bij ons opvragen. Indien bepaalde gegevens niet kloppen, dan heb je de mogelijkheid deze te wijzigen. Daarnaast kan je ons vragen om je gegevens te verwijderen. Mocht je eerder toestemming hebben gegeven voor het verwerken van je gegevens, dan kun je deze ook weer intrekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@australianlabradoodlebrabant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Er zijn uitzonderingen waarbij wij je verzoek mogen weigeren, bijvoorbeeld als wij op basis van een wettelijke plicht bepaalde gegevens dienen te bewaren. Als dit zich voordoet, dan informeren wij je daar zo snel mogelijk over.

Samenvatting van de gegevens die we bewaren.

Gegevens die we van je bewaren bij een verzoek om informatie:

Gegevens die we van je bewaren bij inschrijving op de wachtlijst en voor het opstellen van een koopovereenkomst.

Heb je vragen?

Heb je een vraag, dan is het mogelijk om contact met ons op te nemen.

Je kunt een mail sturen naar: info@australianlabradoodlebrabant.nl